Autopot 30L Tank Incl Lid & 6mm Gromet

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £12.00


30 Litra Inc. Lid & Top Hat Gromet është i përshtatshëm për të ujitur dhe për të ushqyer 1Pot apo 2Pot Sisteme, ose Kit e lehtë për rritje. Gjithmonë ngrite depon në një minimum prej 150mm mbi Ujvalvin më të lartë.

Ju lutem vini re se ky produkt përfshin 1x Tank para-shpuar 30 Litra, Kapak Tank Dhe 6mm Top Hat Gromet. Një Filtër Golfi 6mm do të duhet të blihet më vete.