B'Cuzz Rootbastic

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £20.00


Pas Bloombastic të suksesshëm dhe të popullarizuar, prodhuesi juaj i besueshëm i lëndëve ushqyese Atami B'Cuzz tani paraqet një variant të ri. ROOTBASTIC! Kjo shtesë e rrënjës me cilësi të lartë siguron një prodhim rrënjësor shpërthyes. Kjo do të thotë një sistem më i madh rrënjor dhe shumë kapilarë të vegjël që bëjnë që bima të thithë më lehtë lëndët ushqyese. Gjithashtu Rootbastic rrit rezistencën e bimës gjë që e bën atë më pak të pranueshëm për stresin mjedisor.

- Shumë i përqendruar (1 mesatarisht në 5000).
- Do të krijojë një prodhim rrënjësor shpërthyes.
- Përmirësuesi përfundimtar për rrënjët tuaja me një kombinim unik të bio-stimuluesve të lartë NPK dhe bio-mineraleve.
- Rrit rezistencën ndaj stresit mjedisor të bimës.
- Ideale për mbjelljen e prerjes së kërcellit kur rrënjët e para janë të dukshme.
- I pasur me fosfor (P), rrënjët e duan atë.