Canna Boost 1L

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £60.00


Vite kërkimesh për të gjetur një produkt efektiv që u dha bimëve një nxitje përfundimisht dha frut. Hulumtimi i Canës çoi në zhvillimin e përshpejtuesit Canna Boost, i cili u prezantua në Hollandë dhe në të gjithë Evropën në fillim të vitit 2006.

Ky është një produkt që dallon veten nga produktet ekzistuese përforcuese në çdo aspekt. Kombinimi i përshpejtuesit CANNABOOST dhe PK 13-14 siguron rendimente më të larta. PK 13/14 i siguron bimës minerale shtesë për lulëzimin, ndërsa Boost Accelerator siguron që këto elemente të përdoren për të kthyer më shumë materiale organike, gjë që i bën majat më të plota dhe më të bukura.