Canna Rritur 5L

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £190.00


Vjet kërkime për të gjetur një produkt efektive që i dha një bimë të rritur përfundimisht dhënë fruta. Canna hulumtime çuar në zhvillimin e Canna Rritur Përshpejtues, e cila u prezantua në Holandë dhe në gjithë Evropën në fillim të 2006.

Ky është një produkt që e dallon veten nga ekzistues përforcues produkteve në çdo aspekt. Kombinimi i CANNABOOST Përshpejtues dhe ORA 13-14 siguron rendimentet më të larta. ORA 13/14 siguron bimëve me extra minerale për të lulëzuar, ndërsa Rritur Përshpejtues siguron që të gjitha këto elemente janë përdorur për të kthyer më shumë materiale organike, të cilat i bën në krye të plotë dhe më të bukur.