Canna pH + Up Pro Bloom 1L

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £12.00


kontrolli i pH është thelbësor në një sistem hidroponik

Bimët në sistemet hidroponike funksionojnë më së miri me një zgjidhje ushqyese pH midis 5.8 deri në 6.2.

CANNA ofron rregullatorë pH të përshtatshëm për t’u përdorur me lëndë ushqyese CANNA.

Ky lëng ka nevojë për trajtim të sigurt dhe të kujdesshëm:

Gjithmonë vishni doreza dhe mbrojtje të syrit kur përdorni lëngje agresive
Gjithmonë ruani në dollapët e mbyllur
MESONI NGA FILMIJT
pH UP dhe pH DUHET duhet të jenë të holluar para përdorimit - ju lutemi shikoni lidhjen në anën e kësaj faqe për Udhëzim mbi Trajtimin e Lëngjeve Agresive.