Cyco Dr Riparim

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £25.00


Cyco Dr. Riparim (3-0-0) e trajton yellowing e gjethe të indeve për shkak të mungesës së klorofil, i njohur si chlorosis. Shkaqet e mundshme të chlorosis përfshijnë të varfërit e kullimit, të dëmtuara ose kompakt rrënjët e lartë e alkalinitetit, dhe mangësitë e saj prej hekuri dhe vitamina të tjera në fabrikë. Lihet i patrajtuar, këto mund të dëmtojë bimëve të funksionit dhe të zhvillimit, shkurtimi i fotosintezës dhe uljen e rendimenteve.