Cyco Swell

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £28.00


Cyco Platinum Series Swell është një shtesë që përdoret vetëm në fazën e lulëzimit të rritjes, veçanërisht vetëm tre javët e fundit para korrjes.
Cyco Swell përdor sasi të përshtatshme të fosfateve me cilësi më të lartë të disponueshme gjatë tre javëve të fundit të një lulëzimi të bimëve ose fazës së frytit në fazë për të siguruar madhësinë dhe cilësinë shumë më të mirë të korrjeve. Fosfori është një element kryesor në rritjen e forcës së kërcellit dhe kërcellit ndërsa përmirëson prodhimin e frutave dhe luleve gjatë një cikli riprodhues të bimëve.
Cyco Swell është gjithashtu një burim plotësues i kaliumit. Në fazën e lulëzimit të rritjes së bimëve, kaliumi punon për të sjellë sheqerna në pjesët e ndryshme të bimës së dukshme e cila përfshin frutat që lejojnë korrjet natyrisht më të ëmbla.

-Përdorur në gjysmën e dytë të lulëzimit gjatë javës 5-7
-Përmban në fosfor i cili rrit korrjen dhe cilësinë
-Vendet në shndërrimin e sheqernave në fruta dhe lule
-Zgjeron dhe zhvillon lule dhe fruta të vendosura nga potasi
-Nuk do të përdoret në lidhje me Cyco Potash Plus