Fox Farm Beastie Bloomz

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £30.00


Ndërtues i luleve të rënda

( 0 - 50 - 30 )

Beastie Bloomz® është një përzierje e ushqyesve shtesë të forcës së formuluar posaçërisht për të prodhuar fruta me peshë të rëndë dhe për të maksimizuar zhvillimin e lulëzimit gjatë javëve të fundit kritike të lulëzimit. Beastie Bloomz është krijuar për të krijuar dendësi të pabesueshme të brendshme të sythave, që do të thotë se bimët krijojnë yndyra, lule të mbushura fort dhe shumë prej tyre. Për përdorim në përzierjet e papërpunuara, tokat organike, hidroponikët dhe sistemet aeroponike.

Këshillë kopshti: Filloni me Susamin e Hapur në javën e pestë ose të gjashtë të jetës së një bime. Sapo të shfaqen sythat, ushqeni bimët tuaja me Beastie Bloomz® çdo lotim tjetër sipas udhëzimeve të paketave dhe Programit tonë të Ushqimit. Për rezultate me rendiment të lartë, filloni bimë të mbyllura në Mediumin tonë të Lehta Warrior® Agro-Ponic® Grow, dhe përdorni bimët tona premium Ocean Forest® Potting Potting për bimët e enëve.

Në javën e tetë deri në të nëntën e ciklit jetësor të bimëve, kaloni në Cha Ching® për një korrje të jashtëzakonshme.