Zgjidhni Maxibight 600w DigiLight Pro Kit Digital Ballast Kit

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £135.00


Kompleti i ndriçimit dixhital Maxibright 600w përmban si më poshtë:

  • Maxibright DigiLight Pro Zgjidhni Ballast 600w
  • Reflektori i hambarit Euro
  • Llamba e spektrit të dyfishtë Sunmaster 600w