pH buffer 7

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £4.00


Teknologjia e rritjes PH Buffer 7 është përdorur për të bërë kalibrimin e pH-ve. Kjo duhet të bëhet rregullisht për të siguruar saktësinë e vazhdueshme nga njehsori.