Sozeri katror 29 cm - I Zi

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £1.20


29cm x 29 cm x 29 cm Katrore, Sozer I Zi.