Uvonair CD-1000 2 Cell

  • Shitjes
  • të Rregullt çmimi i £675.00


Gjeneratori i ozonit Uvonair CD-1000 do të trajtojë të gjitha aromat që rraskapiten nga një sistem ventilimi 10 "(25 cm) në shumicën e rrethanave

CD-1000-2 është menduar për një madhësi dhome prej 40, 000 cu.ft. (1200 m3)

Instalohet në kanale të tjera me madhësi me adaptorë. Vendosni daljen e rregullueshme duke monitoruar daljen e rraskapitshme duke monitoruar ajrin e shkarkimit për aromat.