12mm đến 16mm F. đầu nối T-BSP

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1.30


12mm đến 16mm nữ tiêu chuẩn Anh đường ống (BSP) t-Connector để sử dụng với các hệ thống giới