4 Gang mở rộng chì 5m

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


Tiện ích mở rộng chì thích hợp cho tối đa 4 phích cắm.
Cáp 5m.