PVC Silicon Airline 4mm (Rõ ràng)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.40


Ống trong suốt 4mm phù hợp với máy bơm không khí hoặc nước, có thể kéo dài cho các phụ kiện lớn hơn một chút so với 4mm. Đây là ống linh hoạt 4mm tốt nhất mà chúng ta có thể nguồn. Nó được làm từ PVC và hoàn hảo để kết nối tất cả các phụ kiện 4mm và 4.5mm.