5' Tre cổ Phần (150)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.45


Những Cọc Tre có một kết thúc tự nhiên và có thể được sử dụng trong nhà, và ra ngoài. Họ là nhẹ cổ phần mà có một kết thúc. Gói 25.