Nồi tròn 65L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £11.00


Nồi chất lượng tốt này là tuyệt vời cho văn hóa nồi và hệ thống nhỏ giọt. Sử dụng với VitaLink Clay Pebble, VitaLink Professional Enriched Soil hoặc CANNA Coco. Chiếc nồi này có thể được sử dụng với các tay cầm màu đen duy nhất có thể được kẹp vào vành để hỗ trợ chuyển động.