Hoạt động Mắt Kính hiển vi (100)

  • Bán
  • Thường xuyên giá £18.00


Nhỏ gọn thiết kế cung 100 lần phóng đại và nhà cửa một trong ánh sáng. Nơi đơn giản các cơ sở của những kính hiển vi vào mẫu vật.

Đi kèm với một trường hợp bảo vệ và hướng dẫn cũng như pin được bao gồm.