Người ngoài hành tinh EasyFeed 10 L / 16 L Hệ thống 60 Nồi

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1,650.00


Bao gồm

60 x Khay
60 x Nắp
60 x Chậu (10 hoặc 16 L)
60 x Nổi
5 x 16 mm Khuỷu tay
1 x 16 mm Cross
58 x 16 mm của Tee
61 x 16 mm Nữ Đuôi
36 x Mét 16 mm Ống
1 x Lọc
1 x cờ Lê
1 x Nước Giờ
1 x 550ltr Camo xe Tăng
Hướng dẫn

 EasyFeed là một cách mạng thủy lợi và thủy hệ thống đó, sử dụng trọng lực để nước, đất, coco, hoặc bất kỳ loại bề mặt. Không có nước máy bơm hoặc ổ cắm cần thiết

EasyFeed đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của đất/coco choai.

Hệ thống này không cần điện hay nước máy bơm. Nó chỉ đơn giản là trọng lực chán từ bất kỳ mông nước hoặc xe tăng.

EasyFeed™ sử dụng 16 mm đường ống thức ăn thay vì thông thường, 4 mm ống tắc nghẽn vậy là chuyện của quá khứ.

Các EasyFeed™ Pin Hoạt động Nước Giờ cho phép bạn kiểm soát các nước tần. Lựa chọn hàng giờ, hàng ngày, mỗi hai hay ba ngày hay thậm chí một lần một tuần tưới lựa chọn. Thậm chí của bạn, nhất quán ăn cho phép lịch sự bề mặt một phần khô giữa nước chu kỳ này kết hợp với chúng tôi thở vải chậu mạnh tăng oxy để vùng gốc.

Các EasyFeed™ vải chậu được làm bằng một chất lượng cao thoáng vải cho phép máy tỉa của rễ. Khi một gốc là máy tỉa, nó kích thích thứ rễ để chi nhánh ra vì vậy càng tăng gốc mass.

Các EasyFeed giới của sẵn để mua ở kết hợp sử dụng 10, 16 L, 22L và 30L với 6, 8, 9, 12, 16, 24, 36, 48, 60 &tuổi trẻ 100 nồi biến thể.