Hệ thống nồi riêng tư

  • Bán
  • Thường xuyên giá £385.00


Nội:
1x 250ltr hối đoái
Bộ lọc đầu mối đầu mối
1x 15 mét ống 16mm
Nội dung
Nối thập giá 8x 16mm
16x 1Pot Systems
Đây là một sản phẩm hoàn hảo để vừa với lều phát triển 2.4m x 2.4m