Hệ thống nồi tự động 24 nồi

  • Bán
  • Thường xuyên giá £640.00


Nội dung Hệ thống 1Pot đơn 24x được cung cấp bởi flexitank 400 lít
1x 400 lít flexitank Inc nắp vòi
1x Đầu nối vừa vặn Bộ lọc Inc ổ cắm 16mm
1x 20 mét ống 16mm
1x 16mm trong dòng
Đầu nối chéo 12x 16mm-6 mm
Hệ thống 1Pot 24x
Mục này sẽ phù hợp với một lều phát triển 2,4m x 2,4m