Autopot 30L xe Tăng bao Gồm Nắp & 6 mm Tả

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


30 Lít Bể Inc. Nắp và Top Hat Tả là thích hợp để tưới và ăn 1Pot hoặc 2Pot Hệ thống hoặc easy2grow Kit. Luôn luôn tăng tăng mức tối thiểu của 150 mm ở trên cao nhất AQUAvalve.

Xin lưu ý rằng sản phẩm này bao gồm 1 x trước khoan Lít 30 Tăng Nắp và 6 mm Top Hat Tả. Một 6 mm Golf Lọc sẽ cần phải mua riêng.