Mũ lưỡi trai hàng đầu

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.60


Top Hat Grommet cung cấp một kết nối chặt chẽ bằng nước sử dụng đường ống với bể chứa nước. Top Hat Grommet được đặt ở đáy bể, sau đó được đưa vào lỗ và một chiều dài của đường ống sau đó được đẩy qua grommet. Đẩy ống qua ống kẹp để bạn có thể nhìn thấy ống nhô ra bên trong bể