Hệ thống nồi AutoPot XL 100

  • Bán
  • Thường xuyên giá £2,495.00


Gói 100 Pot AutoPot XL bao gồm các

1x 750 ltr FlexiTank hoặc cứng màu xanh lá cây 750 ltr Tank
1x bộ sạc bồn chứa vừa vặn 16mm & lọc
1x 40 mét của ống 16mm
5x 16mm in-Line Tap
2x đầu nối Tee 16mm
đầu nối chéo 50x 16mm-6mm
1x đầu nối chéo 16mm
Khay đựng 100x 1Pot XL & nắp đậy
100x 25ltr nồi
100x AQUAvalve
1x 50 mét của ống 6mm
đĩa điều khiển gốc 100x

Hệ thống Autopot là cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng cho một loạt các loại thực vật và kích cỡ. Thực vật có hoa theo mùa và cây bụi lâu năm phát triển mạnh và sản xuất một sự phong phú của nở và tán lá vì những hành động độc đáo của AQUAvalve, được thiết kế để cho phép các nhà máy đi qua một chu kỳ khô & ướt.