Hệ thống nồi AutoPot XL 24

  • Bán
  • Thường xuyên giá £780.00


Hệ thống AutoPot XL Pot cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều loại thực vật và kích cỡ. Hệ thống nồi AutoPot XL 48 được cung cấp với 24 khay chứa 24 chậu (25L). Bạn cũng sẽ nhận được 24 1 Pot XL Kit túi và kết nối Kit với phụ kiện và ống cùng với một hồ chứa 250 lít cứng nhắc hoặc tùy chọn 400L FlexiTank.

Hệ thống này sẽ phù hợp với một lều 2,4 x 2,4 m.