Hệ thống nồi tự động XL 48

  • Bán
  • Thường xuyên giá £1,350.00


Hệ thống Pot AutoPot XL 48 bao gồm những điều sau đây -

1x 400 ltr FlexTank
1x 16mm click-fit tank adaptor & filter
1x 20 mét của ống 16mm
1x 16mm kết nối chéo
vòi nước 3x 16mm in-line
đầu nối chéo 24x 16mm-6mm
48x 1Pot XL khay & nắp
48x 25ltr nồi
48x AQUAvalve
1x 24 mét của ống 6mm
đĩa điều khiển gốc 48x