Hệ thống nồi XL 6 AutoPot XL

  • Bán
  • Thường xuyên giá £195.00


Hệ thống AutoPot XL Pot cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng cho một loạt các loại thực vật và kích cỡ. Hệ thống nồi AutoPot XL 6 được cung cấp với 6 khay chứa 6 chậu (25L). Bạn cũng sẽ nhận được 6 1 Pot XL Kit Bag và Connection Kit với phụ kiện và ống cùng với một Tank 47L.

Chứa:
6 x 25l 1 nồi hệ thống XL
47L Tank
Đầu nối 1x Click-fit Inc bộ lọc 6mm đầu ra
1x 6mm In-line tap 3 x 6mm Cross Connector
5x 6mm Tee Connector 6x 1Pot Systems
6x Tray & lid 6x 15ltr Pot 6x AQUAvalve
6x 1,5 mét của 6mm Pipe 6x Marix Disc (BLACK)
6x Root Control Disc (BLACK & GOLD)

Hệ thống này sẽ phù hợp với một lều 1,2m.