Baby Bubbler Kit

  • Bán
  • Thường xuyên giá £35.00


Các Baby Bubbler Kit là một chéo giữa một văn hóa nước sâu và hệ thống hydroponic tuần hoàn. Các Baby Bubbler Kit đi kèm với một xe tăng 60L, trough 11L, nước vòng, máy bơm nước, như máy bơm không khí ổ cắm duy nhất và airstone.