B'Cuzz Rootbastic

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


Sau Bloombastic thành công và nổi tiếng, nhà sản xuất dinh dưỡng đáng tin cậy của bạn Atami B'Cuzz hiện trình bày một biến thể mới. ROOTBASTIC! Bổ sung gốc chất lượng cao này đảm bảo một sản phẩm gốc nổ. Điều này có nghĩa là một hệ thống rễ lớn hơn và nhiều mao mạch nhỏ làm cho cây hấp thụ các chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Ngoài ra Rootbastic làm tăng sức đề kháng của cây làm cho nó ít tiếp nhận đối với căng thẳng môi trường.

- Tập trung cao độ (trung bình 1 trên 5000).
- Sẽ tạo ra thuốc nổ gốc.
- Chất tăng cường cuối cùng cho rễ của bạn với sự kết hợp độc đáo của chất kích thích sinh học NPK cao và khoáng chất sinh học.
- Tăng sức đề kháng đối với căng thẳng môi trường của nhà máy.
- Lý tưởng để trồng cắt thân khi nhìn thấy rễ đầu tiên.
- Giàu đến phosporus (P), rễ thích nó.