Bộ dụng cụ bong bóng Brummie

  • Bán
  • Thường xuyên giá £45.00


"Brummie Bubbler" là một hệ thống phát triển lai kết hợp hiệu quả các phương pháp sủi bọt và nhỏ giọt để tạo ra kết quả tuyệt vời. Nó cung cấp thức ăn cho một nhà máy duy nhất thông qua dung dịch dinh dưỡng sục khí ở cấp rễ và cũng thông qua một vòng nhỏ giọt tự động - thứ hai cho phép bạn chạy hệ thống đầy đủ với nhà máy ngay sau khi cấy. Lần đầu tiên, bạn không còn phải ban đầu tưới nước cho những cây non đang phát triển trong một thiết lập liên quan đến bong bóng!