Phật cây Coco A & B

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Phật cây Coco A & B là một đặc biệt mới công thức dinh dưỡng chất lượng cao được thiết kế đặc biệt cho Coco. Các chất dinh dưỡng 2 phần có chứa tất cả mọi thứ nhà máy của bạn cần để cung cấp cả hai phát triển tối ưu trong cả hai giai đoạn tăng trưởng và Hoa.

Phù hợp với tất cả các hệ thống tưới nước Phật cây Coco A & B-là đơn giản để trộn như nó hòa tan ngay lập tức.

  • Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của chất nền Coco xơ dừa
  • Được sử dụng cho cả hai chu kỳ tăng trưởng và Hoa
  • Cung cấp hấp thụ dinh dưỡng tối ưu và hấp thu qua các chất dinh dưỡng Chelated
  • Tạo ra chỉ sử dụng chất dinh dưỡng cao được thiết kế và devolved trong nhà
  • Cải thiện năng suất và thực vật sống