ĐẠI LÝ CANNA CALMAG 5L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £40.00


ĐẠI LÝ CANNA CALMAG mới được phát triển là lý tưởng cho người trồng ở vùng nước mềm.

Cùng với việc ổn định EC của bạn, ĐẠI LÝ CANNA CALMAG cũng sẽ tăng sự hấp thu các chất dinh dưỡng, củng cố cây trồng của bạn, ngăn ngừa sự thiếu hụt và cũng giúp phát triển hoa chất lượng tốt hơn.