Canna Canazym 1

  • Bán
  • Thường xuyên giá £19.00


CANNAZYM là một chất lượng cao enzyme phẩm. Nó bao gồm nhiều hơn 12 loại khác nhau của enzyme mà vitamin và chiết xuất từ sa mạc cây được thêm. CANNAZYM tốc độ giảm quá trình phá vỡ chết gốc các tài liệu và kích hoạt các vi sinh vật. Ở ngoài này, CANNAZYM tạo điều kiện cho sự cải thiện hấp thụ của dinh dưỡng và tăng cuộc kháng chiến chống lại bệnh sinh vật