Canna Coco tự nhiên 50L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £13.00


CANNA Aqua Clay Pebble là những viên đất sét nung tạo thành một chất nền lý tưởng để sử dụng bởi những người trồng có kinh nghiệm. Nhờ cấu trúc độc đáo CANNA Aqua Clay Pebble cung cấp cơ sở lý tưởng cho những người trồng muốn kiểm soát việc áp dụng chất dinh dưỡng và độ ẩm của cây trong toàn bộ quá trình canh tác một cách đơn giản. CANNA Aqua Clay Pebble được sản xuất từ ​​các loại đất sét đặc biệt có hàm lượng muối hòa tan thấp. Điều này có nghĩa là chúng đặc biệt phù hợp để sử dụng trong các hệ thống canh tác thủy canh.