Canna Coco Pebble Mix

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Hỗn hợp cao cấp này của CANNA Coco Professional Plus (60%) với CANNA Aqua Clay Pebble (40%) cho phép người trồng tối ưu hóa năng suất của họ. CANNA tự hào về chất lượng sản phẩm của họ, vì vậy họ đã kết hợp coco đệm nhẹ của họ với sỏi đất sét Aqua phổ biến của họ để đảm bảo rằng các thành phần của chúng có chất lượng cao nhất.

Phương tiện này là lý tưởng cho các hệ thống thủy canh cũng như văn hóa chậu.

Coco Clay Pebble Mix đi kèm trong một túi 50L làm cho nó trở thành hỗn hợp 60/40 thể tích cao nhất trên thị trường! Nó được cung cấp trên số lượng pallet là 50.