Canna Flush 5L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £42.00


CANNA FLUSH là một sản phẩm để làm sạch chất nền và thực vật khỏi bất kỳ chất dinh dưỡng dư thừa. Điều này là cần thiết, bởi vì các chất dinh dưỡng dư thừa có thể có ảnh hưởng xấu đến chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của bạn. Họ có thể dẫn đến thụ tinh quá mức hoặc suy dinh dưỡng, ví dụ.

Tại sao bạn nên sử dụng CANNA FLUSH?

  • Khi được sử dụng ngay trước khi thu hoạch, nó đảm bảo cây được loại bỏ tất cả dư thừa, điều này sẽ dẫn đến một vụ thu hoạch sạch sẽ và trang nhã.
  • CANNA FLUSH có hiệu quả làm sạch chất nền mà không tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn hay nấm vi khuẩn có ích nào, như trường hợp bạn sử dụng thẩm thấu ngược hoặc nước khử khoáng.
  • Nó có thể được sử dụng trên tất cả các chất nền.
  • CANNA FLUSH có thể tái chế.