CANNA mono Iron (Fe Chelate) 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Nếu nhà máy của bạn đang đau khổ từ một vấn đề thiếu hụt, điều này có thể là câu trả lời. Mononutrients là rất cần thiết cho phát triển thực vật. CANNA mono Iron giúp với sự trao đổi chất của nhà máy. Điều này có thể được sử dụng với các chất dinh dưỡng CANNA hoặc bất kỳ phạm vi dinh dưỡng khác.