Nitơ CANNA Mono (N 27%) 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Nếu cây của bạn đang gặp vấn đề thiếu hụt, đây có thể là câu trả lời. Monovyrients là cần thiết cho sự phát triển của nhà máy. CANNA Mono Nitrogen giúp kích thích tăng trưởng. Điều này có thể được sử dụng với các chất dinh dưỡng CANNA hoặc bất kỳ phạm vi dinh dưỡng nào khác.