Canna pH-xuống hữu cơ 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


kiểm soát pH là điều cần thiết trong một hệ thống thủy canh

Thực vật trong các hệ thống thủy canh chức năng tốt nhất với một giải pháp dinh dưỡng pH của từ 5,8 đến 6,2.

CANNA Organic pH-là một pH Adjuster. Đó là lý tưởng để sử dụng với các phương pháp tăng trưởng hữu cơ thuỷ điện bằng cách sử dụng BIOCANNA Bio sản phẩm.

Sức khỏe & an toàn:
Chất lỏng này cần xử lý an toàn và cẩn thận:

Luôn đeo găng tay và bảo vệ mắt khi xử lý chất lỏng tích cực
Luôn lưu trữ trong tủ khóa
TRÁNH XA TRẺ EM
pH lên và pH DOWN nên được pha loãng trước khi sử dụng-xin vui lòng xem liên kết ở phía bên của trang này để hướng dẫn về xử lý chất lỏng tích cực.