Canna pH + Up Pro Bloom 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Kiểm soát pH là điều cần thiết trong hệ thống thủy canh

Cây trồng trong hệ thống thủy canh hoạt động tốt nhất với dung dịch dinh dưỡng pH từ 5,8 đến 6,2.

CANNA cung cấp các bộ điều chỉnh pH phù hợp để sử dụng với các chất dinh dưỡng CANNA.

Chất lỏng này cần xử lý an toàn và cẩn thận:

Luôn đeo găng tay và bảo vệ mắt khi xử lý chất lỏng mạnh
Luôn lưu trữ trong tủ khóa
TRÁNH XA BỌN TRẺ
Nên pha loãng pH UP và pH DOWN trước khi sử dụng - vui lòng xem liên kết ở bên cạnh trang này để được Hướng dẫn xử lý chất lỏng xâm lấn.