Canna Rhizotonic 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £35.00


Canna Rhizotonic là một chất kích thích tăng trưởng rễ mạnh mẽ lý tưởng cho cây non và cây hom. Cũng hoạt động như một chất kích thích thực vật mạnh mẽ và kích thích tăng trưởng. Cũng có sẵn trong 1L và 5L