Canna Rhizotonic 5L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £125.00


Canna Rhizotonic là một gốc mạnh mẽ tăng kích thích đó là lý tưởng cho trẻ cây và cắt. Cũng hoạt động như một nhà máy mạnh mẽ bổ và tăng trưởng kích thích. Cũng có sẵn trong 1 và 5L