Canna Terra Vega 10L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £60.00


CANNA Terra Vega là một chất dinh dưỡng chuyên nghiệp hoàn chỉnh cho giai đoạn phát triển của cây. Nó được phát triển đặc biệt để trồng trong chậu hoặc hỗn hợp bầu và có thể được sử dụng cho cả trồng trọt trong nhà và ngoài trời.

Ưu điểm của Terra Vega

Terra Vega đảm bảo một nhà máy mạnh mẽ với các chồi lớn quan trọng và sự phát triển rễ xa xỉ. Điều này rất quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ, khỏe mạnh và năng suất cao

Dễ dàng sử dụng và hòa tan trực tiếp

Terra Vega đảm bảo sự hấp thụ hoàn toàn nước và cho ăn từ khi bắt đầu canh tác. Điều này là do Terra Vega rất giàu các hợp chất nitơ có thể được hấp thụ trực tiếp, chelate sắt có giá trị cao và các nguyên tố vi lượng

Terra Vega phù hợp để sử dụng với các loại hỗn hợp bầu khác nhau như hỗn hợp bầu bầu được thụ tinh trước hoặc hỗn hợp bầu bị thiếu chất dinh dưỡng hoặc đã được sử dụng trước đây