Clonex Mist 300ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £13.00


Clonex® Mist là một sản phẩm mới được phát triển đặc biệt để giúp nhân bản thành công hơn nữa.

Clonex Mist rất dễ sử dụng mang lại cho giáo dục

• Kết quả nhất quán mỗi lần

• Tạo root nhanh

• Cây khỏe mạnh

Clonex® Mist đã được thử nghiệm độc lập tại New Zealand bởi Tiến sĩ Lynette Morgan của Phòng thí nghiệm Suntec trên Ficus và Dianthus. Sự phát triển của rễ đã được chứng minh là xảy ra nhanh hơn tới 10 ngày, với rễ dài hơn 30% và rễ nhiều hơn tới 156% so với chỉ sử dụng nước để phun sương.