Clonex Mist 750ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £19.00


Clonex® Mist là một sản phẩm mới được phát triển đặc biệt để làm cho nhân bản thậm chí còn thành công hơn.

Clonex Mist là dễ sử dụng cho...

• Kết quả phù hợp mỗi lần

• Thế hệ gốc nhanh

• Nhà máy khỏe mạnh

Clonex® Mist đã được thử nghiệm độc lập ở New Zealand bởi tiến sĩ Lynette Morgan của Suntec phòng thí nghiệm trên Ficus và dianthus. Sự phát triển của rễ đã được hiển thị xảy ra đến 10 ngày nhanh hơn, với gốc rễ dài hơn 30% và lên đến 156% rễ nhiều hơn so với sử dụng nước một mình để sương mù cắt của bạn.