CX Mighty Bloom Enhancer

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


Mighty Bloom Enhancer thỏa mãn cơn đói kali mà thực vật có được trong giai đoạn ra hoa. Được làm từ các thành phần tốt nhất, Mighty Bloom Enhancer cung cấp tất cả kali cần thiết cho việc nở hoa nặng và tăng trọng lượng cây trồng cuối cùng.

CX HorticARM - Sản phẩm công nghệ tiên tiến thực sự hiệu quả!
Bổ sung hoa để cung cấp cho nhu cầu tăng kali của cây
Kali cần thiết với số lượng lớn để phát triển và tăng trưởng hoa
Mighty Bloom Enhancer cung cấp kali ở dạng rất sẵn có
Tăng trọng lượng cuối cùng của cây trồng của bạn
Hoàn hảo để sử dụng với một loạt các chất tăng cường và phụ gia làm vườn CX