Sửa chữa xích lô

  • Bán
  • Thường xuyên giá £25.00


Cyco Dr. Repair (3-0-0) xử lý màu vàng của mô lá do thiếu chất diệp lục, được gọi là chlorosis. Các nguyên nhân có thể gây ra nhiễm clo bao gồm thoát nước kém, rễ bị hư hỏng hoặc bị nén, độ kiềm cao và thiếu sắt và các chất dinh dưỡng khác trong cây. Nếu không được điều trị, chúng có thể làm hỏng chức năng và sự phát triển của cây, rút ​​ngắn quá trình quang hợp và giảm năng suất.