Cyco Supa Stiky

  • Bán
  • Thường xuyên giá £30.00


Cyco Platinum Series Supa Dính là một chất phụ gia được sử dụng trong chu kỳ ra hoa của cây và axit trong việc xây dựng các thành phần quan trọng cho sự hình thành các hợp chất tinh dầu trong cây.
Supa Dính là một nguồn magiê tinh khiết 99,8% dồi dào, cần thiết để xúc tác cho nhiều phản ứng enzyme trong cây. Enzyme, chịu trách nhiệm xây dựng đơn vị isopren từ đó xây dựng terpen và terpenoid.
Supa dính cũng là một nguồn Kali và Phốt pho cả hai khoáng chất quan trọng được sử dụng trong quá trình hình thành quả trong khi Kali cần để xúc tác cho nhiều phản ứng tăng trưởng enzyme bên trong cây.


-100% tổng hợp và an toàn cho sản xuất thực phẩm
-Tăng sản xuất tinh dầu trong thực vật
Sản xuất terpene và terpenoid
Hương thơm và hương vị tăng
-Kích thước và chất lượng quả tăng lên rõ rệt