Cyco Uptake

  • Bán
  • Thường xuyên giá £13.00


Cyco Uptake thúc đẩy tăng khả năng trao đổi cation và khả năng cung cấp chất dinh dưỡng, cũng như tăng cường cân bằng khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Nó cũng hỗ trợ các tế bào thực vật trong việc bài tiết chất thải, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.