Xích lô

  • Bán
  • Thường xuyên giá £38.00


Cyco Platinum Series Zyme là một chất phụ gia được sử dụng trong suốt thời kỳ sinh trưởng và ra hoa của thực vật để hỗ trợ phá vỡ chất hữu cơ.
Cyco Zyme phân hủy chất hữu cơ thành các thành phần có thể sử dụng, nó cũng phân hủy và làm sạch các nguồn phân hủy và tiêu hóa các polysacarit phức tạp thành các loại đường đơn giản có sẵn cho cây ngay lập tức.

Thời hạn sử dụng lâu hơn so với các sản phẩm enzyme cạnh tranh
- Nồng độ enzyme hàng đầu
-Breaks đường phức tạp thành đường đơn giản có thể sử dụng
-Khuyến khích sự tăng trưởng và phát triển của cây
- làm tăng sự hấp thu các chất dinh dưỡng thực vật khả thi